با سلام

بمنظور جمع آوری گنجینه اطلاعات مرتبط با روستای تاریخی رحمت آباد لطفا هرگونه یادداشت اعم از تاریخی ، خبری و غیره را در قسمت "نظرات" ارائه نمایید تا به اسم خودتان درج شده و همگان با این منطقه کهن ایران زمین آشنا گردند.

با تشکر (مدیریت وبلاگ)