تصویر داخل قلعه تاریخی روستا و نیز یکی از علاقه مندان این وبلاگ (محمدجواد).

 

 

نمای روستا از روی قلعه تاریخی.

 

ساخت شده توسط انسان و طبیعت!!!نیشخند

 

 

 

یکی ازدربهای ورودی مسجد جامع (زنانه)

 

امامزادگان روستا - حمام روستا - استخر آبرسانی باغات دی.