رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوانسار از مراحل ساخت خانه عالم روستای رحمت آباد بازدید کرد.


رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوانسار از مراحل ساخت خانه عالم روستای رحمت آباد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، حجت الاسلام بخشی رئیس اداره تبلیغات اسلامی خوانسار دوشنبه 8 مهرماه از مراحل ساخت خانه عالم روستای رحمت آباد بازدید کرد.

در این بازدید همچنین در رابطه با پناسیل بالای این روستا جهت برنامه های فرهنگی و تبلیغی با دهیار این روستا تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد تا در آینده نزدیک و با توجه به اینکه ساخت خانه عالم 80درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، شاهد بهره برداری از آن باشیم.